Skutečná bitva probíhá in-store.

Stále více firem si uvědomuje, že skutečná bitva o zákazníka neprobíhá před televizní obrazovkou, ale před vystaveným zbožím. Podle údajů Deloitte Development Inc. padne 70 % nákupních rozhodnutí přímo v obchodě, dvě třetiny nákupů jsou impulzivní a jen 5 % nakupujících je striktně loajálních k jedné značce.

Maloobchodní prodejna se coby prvořadé místo přímého kontaktu se zákazníkem stává největším marketingovým médiem. Potenciál zaujmout zákazníka a motivovat jej k nákupu je obrovský.

RMP vyvinula Shopperview, pětistupňový proces, který nám umožňuje najít co nejprofitabilnější a nejvýhodnější vztah mezi značkou, nakupujícím a maloobchodním prodejcem.

Shopperview klade zvláštní důraz na odpovědnost a návratnost investic (ROI), a to tak, že pečlivě kontroluje, kam by měly být marketingové rozpočtové prostředky investovány.

více

Co je Integrovaná retailová komunikace (IRC)?

V současném rychle se rozvíjejícím marketingovém prostředí integrovaná retailová komunikace staví nakupujícího či zákazníka do centra myšlení. Nakupující, nikoliv spotřebitelé, mají náladu nakupovat a jsou v aktivním nákupním režimu. IRC definuje chování a postoje nakupujících/zákazníků a spojuje tradiční a specificky retailové komunikační disciplíny s cílem efektivně zacílit na zákazníka, a to za jediným účelem: zvýšit prodeje.

Tento nový přístup ke zvyšování prodejů má prokazatelný vliv na úspěšnost firem, které nabízejí výrobky či služby dostupné v maloobchodním prostředí, v pobočkách či franchisách. Pro bližší informace se, prosím, podívejte na příslušné průmyslové odvětví:

Řetězce supermarketů
Restaurace rychlého občerstvení
Hobby obchody
Maloobchodníci elektro
Obchody s oblečením a módou

více

Proč RMP?

RMP je první společností v Česku, která se specializuje na integrovanou retailovou komunikaci (IRC). RMP má k dispozici téměř 40 specialistů a produkčních expertů, kteří mají dlouholeté zkušenosti, zahrnující všechny klíčové oblasti retailového marketingu a komunikace. Vzhledem k dynamické povaze maloobchodního trhu je RMP vysoce efektivní, rychle se rozhodující firmou.

Úspěšná implementace integrované retailové komunikace (IRC) závisí na dvou faktorech: za prvé, na důkladném pochopení chování nakupujících a zákazníků v retailovém prostředí a za druhé, na schopnosti zasáhnout nakupující a zákazníky prostřednictvím optimálního mixu mediálních kanálů retailového marketingu. V rámci integrované retailové komunikace (IRC) RMP využívá k vytváření nejefektivnějších IRC programů dvou unikátních plánovacích nástrojů: Shopperview a Mediálně neutrální plánování. Naše reference dokládající, že jsme schopni plánovat a realizovat pro naše klienty Integrované retailové komunikace s hmatatelným výsledkem, jsou prezentovány zde.

více